Faceți căutări pe acest blog

marți, 31 mai 2011

duminică, 29 mai 2011

În trecere prin Heidelberg

Modern în Heidelberg

Castelul Heidelberg văzut din Kornmark

Holy Spirit Church
Castelul  Heidelberg văzut din piaţa Kornmark

joi, 26 mai 2011

Artefacte din Cetatea Oradea

Fragment de inel de argint, (conservat curativ)
 
Fragmentul de inel, la descoperire
                                                                                                             
Coroziune activă evidenţiată pe artefact din aliaj de cupru
Fragment deformat de vas din bronz. Înainte şi după conservare curativă
Platoşă înaite şi după conservare curativă
Coroziune activă evidenţiată pe un fragment de pinten din fier

Natura între Ruse şi Sofia


miercuri, 25 mai 2011

Proiect -ACRRO

Asociaţia Conservatorilor şi Restauratorilor din România are la bază legislaţia română precum şi recunoaşterea documentului ICOM-CC (adoptat în1984 la Copenhaga) "Conservatorul-Restauratorul o definiţie a profesiunii" şi "Liniile Directoare Profesionale" ale European Confederation of Conservator-Restorers' Organisations (singura organizaţie reprezentativă recunoscută la nivel european).
Scopul asociaţiei constă în "promovarea şi dezvoltarea activităţilor de conservare şi restaurare a bunurilor culturale, învăţământul, formarea profesională continuă şi cercetarea ştiinţifică specifice, la cel mai înalt nivel "(vezi http://www.acrro.ro).
În cadrul ACRRO am iniţiat un proiect de centralizare de informaţii privind restauratorii şi conservatorii români. Primele generaţii de specialişti se retrag (vrând-nevrând) din activitate ducâd cu ei amintiri legate de începuturile din domeniu. Încă nu este prea târziu să recuperăm aceste informaţii. Maniera de valorificare va depinde în mare măsură de informaţiile ce se vor strânge , de deschiderea colegilor din branşă, respectiv de colaborarea noastră.
Pe site-ul ACRRO, se pot regăsi şi alte informaţii la "Anunţuri -asociatie ACRRO". Colaborările sunt binevenite!