Faceți căutări pe acest blog

duminică, 27 ianuarie 2013

patrimoniu construitDespre

           Origin of Film on Monumental Stone”Construcţiile pot fi acoperite cu un film/peliculă, un strat subţire, aderent (dar nu penetrant), omogen în general, opac sau translucid.  În egală măsură, pe patrimoniului construit pot fi văzute modificări cromatice superficiale, naturale sau artificiale, fără alterarea substratului.

Pavia şi Caro[1] au documentat riguros un studiul privind trei tipuri de patină/peliculă ce pot fi întâlnite pe construcţiile din piatră:

-         calcit cristalin (rezultat al impactului cu atmosfera);

-         oxalaţi de natură biogenă;

-         oxalat conţinând ghips (artificială).

Cei doi au studiat tipuri diferite de roci din mediu urban şi rural din Spania şi Irlanda. Atenţie deosebită s-a acordat oxalaţilor. Au fost identificate trei tipuri diferite de film, cu origine, compoziţie şi microstructură distinctă. Concluzii: filmele de oxalaţi pot avea origine biologică sau pot fi făcute de mâna omului.

Au fost cercetate filme de pe material litic provenit din cariere şi monumente. Structuri gazde au fost: calcare, granit, dolomită, gresie.

Tehnicile de investigare folosite au fost înalt performante: XRD, microscopie petrografică,  SEM-EDX, IC-PMS, AAS…

Cercetăriile întreprinse pe materialul litic studiat au evidenţiat trei tipuri de filme:

o       un film de calcit cristalin ca rezultat al coroziunii atmosferice (pe materialul din carierele de piatră

o       un film de oxalat de origine biogenă (pe material din monumente irlandeze din mediul rural)

o       un film de oxalat conţinând ghips (de pe monumente din Spania), realizat manual.

Filmele studiate se caracterizau prin:

-         oxalatul de natură organică:  penetrant în substrat, contactul inegal, conţinut ridicat de apă şi material organic, cristale mate;

-         oxalat realizat manual: film uniform, straturi liniare cu fracturi, striaţii constând din ghips şi oxalaţi dar şi elemente tipice din compoziţia albuşului de oul sau lapte. Supoziţie: strat de finisare aplicat în epocă, un amestec de materiale anorganice cu rol de liant (var, ghips) şi material organic precum lapte, albuş de ou.


[1] Pavia, S, Caro, S.  Origin of Film on Monumental Stone. În Studies in Conservation, 2006, (51), p. 177

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu