Faceți căutări pe acest blog

marți, 7 ianuarie 2014

Despre A.C.R.RO şi publicaţia sa
E - Jurnal A.C.R.Ro este publicaţia on-line a Asociaţiei Restauratorilor şi Conservatorilor Profesionişti din România. Formula propusă este în concordanţă cu conceptul publicaţiei E.C.C.O. precum şi a asociaţiilor membre.
Un prim număr al publicaţiei poate fi citit de pe site-ul asociaţiei. Chiar dacă implică un efort suplimentar, am considerat util să includem o succintă trecere în revistă a activităţilor semnificative  ce s-au desfăşurat anterior anului 2012.
În termeni juridici ACR.Ro funcţionează din anul 2010. De la înfiinţare, asociaţia a marşat puternic pe transparenţa acţiunilor sale, activităţile şi întreprinderile A.C.R.Ro fiind semnalate pe http://www.acrro.ro.


Asociaţia Conservatorilor şi Restauratorilor din România – la începuturi

               Asociaţia a luat fiinţă după o lungă serie de discuţii referitoare la necesitatea racordării conservării patrimoniului (cu precădere al celui mobil) din România a specialiştilor şi experţilor, la dimensiunea europeană a domeniului. Chiar dacă ideea a fost agreată din start, concretizarea înfiinţării Asociaţiei Restauratorilor şi Conservatorilor din România a avut loc în intervalul august 2008 - martie 2010. Se cuvine amintit că preocupări privind formarea, perfecţionarea, alinierea pregătirii la nivel european, clarificări privind statutul şi contribuţia restauratorului şi conservatorului la recuperarea şi păstrarea patrimoniului mobil au existat şi s-au manifestat începând cu întâlnirea de la Timişoara, din primăvara anului 1990. Date fiind condiţiile concrete ale transformărilor societăţii ...
Integrarea în Uniunea Europeană a implicat şi implică o continuă cunoaştere şi aliniere  în toate domeniile, inclusiv în cel al păstrării şi prezervării patrimoniu cultural material mobil sau imobil. Această „mulare” la nivelul cerinţelor, standardelor europene nu trebuie efectuată mecanic ci în cunoştinţă de cauză. Iată de ce este firesc ca restauratorii şi conservatorii să participe, să se implice (sub forma unei/unor organizaţii nonguvernamentale) în translatarea/adoptarea cerinţelor europene în ceea ce priveşte domeniul lor de activitate.
Asociaţia Conservatorilor şi Restauratorilor profesionişti din România (A.C.R.Ro) funcţionează legal din 2010. În august 2008, din rândul membrilor fondatori, Paul Dan Octavian a întrunit cele mai multe voturi pentru a ocupa un prim mandat de preşedinte....  
Finalizarea demersului legislativ, a fost realizată în timpul mandatului Gheorghinei Olariu. Statutul A.C.R.Ro a fost conceput în concordanţă cu cel al European Confederation of Conservators-Restorers Associations (E.C.C.O.), creându-se din start premisele acceptării/intrării în confederaţia europeană a profesioniştilor. Sediul ACR.Ro a fost stabilit în Ploieşti, unde oferta a fost fără concurenţă, graţie directorului Direcţiei Judeţene pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Prahova, Viorel Stere (cu vechi state în  conservarea patrimoniului) susţinător şi organizator constant de saloane şi conferinţe naţionale de conservare-restaurare.
Membrii asociaţiei nu se erijează în reprezentaţi ai tuturor conservatorilor-restauratorilor dar suntem interesaţi de modul în care se realizează şi se dezvoltă conservarea patrimoniului mobil în România precum şi de maniera în care se racordează la cerinţele europene din domeniu. Încercăm să conturăm o construcţie altruistă, fără orgolii şi veleităţi, a cărei membrii sunt nu doar preocupaţi ci şi îngrijoraţi de o serie de semnale alarmante privind maniera de pregătire şi atestate din ultima perioadă. Primele serii de specialişti sunt pensionate sau în pragul pensionării, prea puţini dintre tinerii colegi şi-au făcut simţită prezenţa, s-a pierdut legătura dintre generaţii, s-a diversificat forma de pregătire (secţii de restaurare-conservare ale facultăţilor de istorie, religie, arte; cursuri diverse în afara graniţelor; Centru de Pregătire şi Perfecţionare de la lângă Ministerul Culturii). Competenţa şi experienţa membrilor sunt premize solide pentru configurarea de strategii realiste în ceea ce priveşte învăţământul, învăţământul continuu în conservare-restaurare, precum şi practica de prezervare-conservare-restaurare. Apartenenţa la A.C.R.Ro se bazează pe propria convingere. Poate fi considerată dovadă a conştiinţei cu care privim patrimoniul şi prezervarea lui, a faptului că ne pasă de valorile materiale ale acestei naţii, că este necesar să împărtăşim şi să transferăm experienţa cumulată. Nu câştigăm ci dăruim! Activităţile sunt realizate în regim de voluntariat.
Suntem la început. Numărul membrilor nu este mare, cotizaţia este minimală, intenţiile sunt generoase, baza financiară este modică, zbaterea pentru supravieţuire a societăţii este accentuată, despre legislaţie şi venituri nici nu discutam. Iată câteva limitări între care A.C.R.Ro încearcă  să se afirme, să se contureze ca partener competent şi credibil.
Apartenenţa la E.C.C.O., singura asociaţie reprezentativă a conservatorilor-restauratorilor recunoscută la nivel european, după numai doi ani de activitate, conferă o dimensiune distinctă asociaţiei.

                                                                

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu